לאחר שערכתי בדיקה, אני מאמינה שאני פטורה מהנגשת האתר כי אני לא מספקת שירות ציבורי., אני מאמינה שאני פטורה מהנגשת האתר כי אני הקמתי אותו לפני 26.10.2017 והמחזור הממוצע שלי בשלוש השנים האחרונות היה פחות ממיליון ש"ח ולכן תקנה 35ו(ט) חלה עליי ולכן איני חייבת בביצוע נגישות כלשהיא. ככל שאת.ה חולק.ת על הפרשנות שלי'אנא פנה.י אליי בכתובת הדואר האלקטרוני info@pop-up.co.il עם הסיבות מדוע ואבחן את הנושא.

בנוסף להצהרה זו, האתר מונגש באמצעות סרגל נגישות.