הזמנת חינה מאויירת

ימית וסהר שביקשו הזמנת חתונה מאויירת, רצו הזמנת חינה באותה רוח. הם ביקשו ציור שלהם ברוח הטקס המסורתי, עם הלבוש, טקס התה והמתוקים. הזמנת חינה מיוחדת ולא שגרתית. ובעלות נמוכה לזוג שמזמין הזמנת חתונה מאויירת.
הזמנת חינה מאויירת