עיצוב תעודת עיתונאי מצטיין בי"ס כותרת

עיצוב תעודת עבור פרס העיתונאי המצטיין לשנת 2011, עבור 'כותרת בי"ס לעיתונאות'.

עיצוב תעודת עיתונאי מצטיין