עיצוב מעטפת ודיסק של מסעות לפולין.

בכל שנה עורכת הסרט של המסע לפולין מטעם הגימנסיה העברית בירושלים מביאה לי את החומרים לעיצוב עטיפת הדיסק, בד"כ הם כוללים תמונה קבוצתית של המשתתפים, את ציור או סמל גרפי וציטוט. כל שנה העטיפה נראית שונה ומיוחדת בהתאם לחומרים שהתקבלו.
לאחר אישור העטיפה ממשיכים לעיצוב הדיסק שהוא נגזרת מהעיצוב של העטיפה.

עיצוב עטיפה ודיסק למסע לפולין